Pestprotocol

Pesten komt helaas op iedere school voor, dus ook bij ons. Wij onderkennen dit en willen middels dit protocol duidelijkheid geven over:
  • hoe we proberen pesten te voorkomen.
  • hoe we omgaan met pesten als dit toch voor komt.
  • hoe begeleiden we in geval van pesten de gepeste leerling, degene die pest en de groep.
Om het pestprotocol te lezen klikt u op Pestprotocol.doc