Contactgegevens

Onze school is te bereiken op het volgende adres:

Adres:                             Burg. Geerlingstraat 2
                                            9988 SC Usquert
Telefoonnummer:    0595-423690
E-mailadres:                obsusquert@lauwerseneems.nl


Wilt u uw kind(eren) aanmelden? Klik hier voor de formulieren. 

Wilt u verlof aanvragen? Klik hier voor het formulier.