0.b.s. Usquert
 
TAAKSPEL
 
Algemene informatie
 
Taakspel
 • Met behulp van taakspel wordt op een positieve manier gewenst gedrag aangeleerd.
 • Taakspel maakt gebruik van verschillende gedragbeïnvloedende technieken uit de leertheorie.
 
Ongewenst gedrag in de klas.
 • In elke klas komt ongewenst gedrag voor.
 • Kinderen willen graag aandacht.
 • Kinderen krijgen aandacht als ze ongewenst gedrag vertonen.
 • Bij Taakspel wordt negatief gedrag genegeerd en positief gedrag beloond.
 
Taakspel is een klassikale interventie om:
 • Leerlingen te leren zich beter aan de klassenregels te houden.
 • Storend gedrag te verminderen.
 • Het taakgericht gedrag van kinderen te verbeteren.
 • Een positief klassenklimaat te bewerkstelligen.
 
Taakspel in de praktijk
 • De klassenleerkracht bespreekt samen met de leerlingen de klassenregels.
 • De klassenregels zijn positief verwoord.
 • Per spel worden maximaal 3 afspraken aangeboden.
 • De afspraken zijn gevisualiseerd. Bijvoorbeeld: "Er is maar één die praat", of: "Ik werk goed door", of "Ik werk netjes."
 • Het spel wordt gespeeld in teams.
 • Elk team kan een naam verzinnen.
 • Alle teams krijgen drie fiches.
 • Bij overtreding van de afgesproken regels wordt één fiche weggenomen.
 • Er wordt geen mondelinge aandacht besteed aan negatief gedrag.
 • Taakspel heeft een afgesproken begin- en eindtijd.
 • Indien een groep minimaal 1 fiche over heeft, krijgt de groep een compliment.
 • Als aan het eind van de week het team alle spellen heeft gewonnen, volgt de weekbeloning.
 
 • Bij taakspel draait alles om het benadrukken van positief gedrag.
 • Rol leerkracht: observeren, positief zijn, consequent zijn, complimenteren en negatief gedrag negeren.