Welkom op de website van basisschool De Noordster!
U kunt op onze website informatie vinden over de school, nieuwsbrieven lezen en de schoolgids inzien.

Voor vragen kunt u mailen naar: obsdenoordster@lauwerseneems.nl


Op onze school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. De praktische invulling is vastgelegd in het privacyreglement dat Lauwers & Eems voor al haar scholen heeft opgesteld. Het privacyreglement wordt met instemming van de GMR vastgesteld. 

Op  http://www.lauwerseneemspo.nl/AVG kunt u dit beleid na vaststelling terugvinden. Ondertussen neemt de school waar mogelijk al praktische maatregelen om de privacy van de leerlingen en medewerkers te waarborgen.

Mocht u in de tussentijd vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u dit met de directeur bespreken. Eventueel wordt uw vraag of opmerking in samenwerking met de functionaris gegevensbescherming van Lauwers & Eems in behandeling genomen.