Welkom op de website van basisschool De Noordster!
U kunt op onze website informatie vinden over de school, nieuwsbrieven lezen en de schoolgids inzien.

Voor vragen kunt u mailen naar: noordster@goudonderwijs.nl

We werken op dit moment aan een nieuwe website voor onze school. Het kan daarom zijn dat niet alle informatie op deze website up to date is. Onze excuses daarvoor. 

Op onze school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. De praktische invulling is vastgelegd in het privacyreglement dat Lauwers & Eems voor al haar scholen heeft opgesteld. Het privacyreglement wordt met instemming van de GMR vastgesteld. 

Op  http://www.lauwerseneemspo.nl/AVG kunt u dit beleid na vaststelling terugvinden. Ondertussen neemt de school waar mogelijk al praktische maatregelen om de privacy van de leerlingen en medewerkers te waarborgen.

Mocht u in de tussentijd vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u dit met de directeur bespreken. Eventueel wordt uw vraag of opmerking in samenwerking met de functionaris gegevensbescherming van Lauwers & Eems in behandeling genomen.