Buitenschoolse opvang (BSO)

De schoolbesturen van de basisscholen in de gemeenten De Marne, Winsum en Eemsmond hebben besloten om samen met kinderopvang Kids2b de buitenschoolse opvang voor de leerlingen te organiseren.
Voor de buitenschoolse opvang verwijzen wij u door naar:

Kids2b
M.J. Bultenastraat 8
9981 JB Uithuizen