De ouderraad

Bij het organiseren van de praktische zaken op school (o.a. feesten en vieringen) krijgt onze school hulp van de ouderraad. De ouderraad bestaat uit een enthousiaste groep ouders die helpen bij het uitvoeren en meedenken van bepaalde activiteiten.

De OR bestaat uit:
Mariska de Winter             (voorzitter)
Marieke Meijer                     (penningmeester)
Fieneke Tuininga                  (notulist)
Daniëlle Schripsema          (inkoop)
Roelien Klein                          (lid)
Angelique v/d Heide          (lid)
Tessa Slager                            (lid)
Renie Buikema                      (vanuit het team)
Annemieke de Bruijn         (vanuit het team)

De ouderraad werkt in commissies samen met de leerkrachten en andere ouders. Lijkt het u leuk om ook te helpen bij bepaalde activiteiten? Neemt u dan contact op met een lid van de OR.

Binnenkort zal hier de nieuwe folder 'Ouderhulpinfo' te vinden zijn.