De ouderraad

november 2022 

Beste ouders en verzorgers,

Hier een berichtje namens de Ouderraad.Wat zijn de laatste weken voorbij gevlogen! Sint Maarten is op school gevierd. De leerlingen hebben mooie lampions gemaakt en mooi gezongen voor elke groep! Wist u dat de lampions gemaakt van groep 5 tot en met 8 door de leerlingen zelf ontworpen en gemaakt zijn. Dit heeft geleid tot hele leuke originele creaties!!

Daarna volgde de opening van de nieuwe school. Onder leiding van Boreas zijn de leerlingen van de oude school naar de nieuwe school gelopen met ieder hun eigen versierde verhuisdoosje. Wat een prachtig nieuw gebouw!!

In dezelfde week mochten de leerlingen ook nog hun slof zetten. Rommelpiet heeft er geen rommeltje van gemaakt omdat de nieuwe school er wel zo mooi uit ziet dat dat in zijn/haar ogen niet kon.

Nu zijn we als OR zijnde  druk achter de schermen bezig met de sinterklaarviering en ook met kerst zijn we weer druk aan de slag.

Alle activiteiten die de ouderraad organiseert en bekostigd worden vanuit de vrijwillige ouderbijdrage betaald. We zijn dan ook heel blij dat veel ouders hun bijdrage hebben geleverd. Mocht u nog vergeten zijn de vrijwillige bijdrage van € 25,- te betalen, kan dit alsnog via het onderstaande rekeningnummer:
IBAN NL80RABO0363632700 t.n.v. OR OBS Usquert.

Groeten,
De ouderraad
 

Bij het organiseren van de praktische zaken op school (o.a. feesten en vieringen) krijgt onze school hulp van de ouderraad. De ouderraad bestaat uit een enthousiaste groep ouders die helpen bij het uitvoeren en meedenken van bepaalde activiteiten.

De OR bestaat uit:

Mariska de Winter             (voorzitter)
Sandra Spaak                         (penningmeester)
Angelique v/d Heide          (secretaris)
Daniëlle Schripsema          (inkoop)
Marieke Meijer                     (lid)
Afienke Bultena                    (lid) 
Sara Radema                          (lid)
Tessa Slager                            (lid)
Rik Bruintjes                           (vanuit het team)

De ouderraad werkt in commissies samen met de leerkrachten en andere ouders. Lijkt het u leuk om ook te helpen bij bepaalde activiteiten? Neemt u dan contact op met een lid van de OR. 
We zijn sinds kort in het bezit van een eigen e-mailadres. Mocht u vragen hebben of juist tips of suggesties dan kunt u ons mailen op het volgende adres: orusquert@lauwerseneems.nl

Binnenkort zal hier de nieuwe folder 'Ouderhulpinfo' te vinden zijn.