De ouderraad

Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de zakelijke ouderavond van de ouderraad en medezeggenschapsraad op maandagavond 1 oktober. De zakelijke OR- en MR-vergadering op maandag 1 oktober begint om 19.30 uur in de middenruimte van school. Klik hier voor het jaarverslag van de OR 2017 - 2018.

Bij het organiseren van de praktische zaken op school (o.a. feesten en vieringen) krijgt onze school hulp van de ouderraad. De ouderraad bestaat uit een enthousiaste groep ouders die helpen bij het uitvoeren en meedenken van bepaalde activiteiten.

De OR bestaat uit:
Jacqueline Winter              (voorzitter)
Marieke Vreugdenhil        (penningmeester)
Carla Smith                             (lid)
Fieneke Tuininga                 (lid)
Mariska Lanting                   (lid)
Sylvia de Groot                     (lid)
Daniëlle Schripsema          (lid)
Renie Buikema                      (vanuit het team)
Annemieke de Bruijn         (vanuit het team)

De ouderraad werkt in commissies samen met de leerkrachten en andere ouders. Lijkt het u leuk om ook te helpen bij bepaalde activiteiten? Neemt u dan contact op met een lid van de OR.

Binnenkort zal hier de nieuwe folder 'Ouderhulpinfo' te vinden zijn.