Passend Onderwijs
 
Passend onderwijs gaat er in grote lijnen om dat alle kinderen aangemeld kunnen worden op een reguliere basisschool. De school bekijkt of ze voldoende expertise in haar mars heeft om een kind dat onderwijs te bieden wat dat kind nodig heeft. Hierbij wordt met name gekeken wat een kind wel kan! Dat slaagt in 99% van de gevallen. Mocht het de school niet gaan lukken, bijvoorbeeld omdat een kind extra aanbod of steun nodig heeft dat de school niet kan bieden, dan heeft de school de plicht om ouders te helpen bij het vinden van een andere passende school. Een school dus die dat wel kan (overigens dat deden we ook al). Dat kan een andere basisschool zijn, maar ook een school voor speciaal onderwijs.  Er wordt tevens geprobeerd dat zo dicht mogelijk bij de woonplaats van het kind te regelen.
Dit uitgangspunt en vele andere zaken t.a.v. Passend Onderwijs is per school beschreven in het School-Ondersteunings-Profiel. Dat is in een afrondende fase en wordt binnenkort ter advies voorgelegd aan de medezeggenschapsraad.
Wilt u meer weten over passend onderwijs dan kunt u de site www.passendonderwijsgroningen.nl,www.passendonderwijs.nl en www.poraad.nl raadplegen. Hier is ook informatie specifiek voor ouders te vinden.