Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Wij behoren tot een grote groep van scholen, die onder hetzelfde bestuur valt. Soms zijn er onderwerpen die voor alle scholen belangrijk zijn. Deze onderwerpen worden ook samen met de ouders besproken en vastgesteld, dat gebeurt in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Elke MR heeft een vertegenwoordiger. De vertegenwoordigster van OBS De Noordster is nog niet bekend.


De sectordirecteur, de bovenschoolse directeur van alle basisscholen, is daar altijd bij aanwezig namens het bestuur. De GMR heeft een ouder van één van de scholen als voorzitter.