Het team

Het team van OBS De Noordster bestaat uit de volgende groepsleerkrachten:
 
Groep 1/2                               Edwine Zanen 
Groep 3/4                               Mariska Franken
Groep 5/6                               Cindy Bol
Groep 7/8                               Rik Bruintjes
                  
Indien u iets met een leerkracht wilt bespreken, kunt u altijd een afspraak voor een gesprek maken. 

De directeur is Anne Praktiek. 

Verder zijn op onze school werkzaam:    

Intern begeleider:                                              Tineke Schaafsma
Vakleerkracht Gymnastiek:                         Ruben Duijff 
Vakleerkracht GVO:                                         Rodger Knez (schooljaar 2023-2024 op dinsdagochtend)
Vakleerkracht HVO:                                         Christien Verwijck 
Administratieve ondersteuning:               vacature