INFORMATIEFOLDER 2017 - 2018
  
Schoolleiding: Franz van der Zee
Groepsleerkrachten:
 
Groep 1/2:
 
Trijnie Tel: maandag t/m woensdag
Renée Doornbusch-Van Ulft: donderdag en vrijdag
Groep 3/4 Janet Boerma: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Mariska Franken: woensdag 
Groep 5/6: Annemieke de Bruijn: maandag t/m woensdag
Renie Buikema: donderdag en vrijdag
Groep 7/8: Lizanne Groeneweg: maandag, dinsdagochtend en  woensdag
Mariska Franken: dinsdagmiddag, donderdag en vrijdag
 
Interne begeleider (IB-er):
 
Tineke Schaafsma
Spreektijden:
De directeur, Franz van der Zee, is op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag  werkzaam. Voor een afspraak graag eerst telefonisch contact opnemen.
De leerkrachten zijn in principe elke dag na schooltijd bereikbaar. Als een gesprek enige tijd in beslag neemt stellen wij het op prijs als u van te voren een afspraak maakt, zodat er voldoende tijd beschikbaar is. Op dinsdag- en donderdagmiddag wordt afwisselend de teamvergadering gehouden.
 
Schooldagen:
 
Groep 1: Maandag t/m donderdag
Groep 2, 3 en 4: Maandag t/m vrijdagmorgen
Groep 5, 6, 7 en 8: Maandag t/m vrijdag
 
Schooltijden:
 
Maandag: 8.30-14:30 uur
Dinsdag: 8.30-14:30 uur
Woensdag: 8.30-12.30 uur
Donderdag: 8.30-14:30 uur
Vrijdag: 8.30-11.45 uur (groep 2 t/m 4) en 14:30 uur (groep 5 t/m 8)
 
Rapportage:  
Contactmiddagen/avonden: Dinsdag 21 en donderdag 23 november
  Dinsdag 6 en donderdag 8 maart
  Dinsdag 3 en donderdag 5 juli
Portfoliogesprekken vanaf groep 6 Op persoonlijke uitnodiging
Gesprekken voortgezet onderwijs groep 8: Op persoonlijke uitnodiging
Rapportuitreiking Donderdag 15 februari
  Donderdag 28 juni
Informatieavond:  
Informatieavond door de groepsleerkrachten Dinsdag 3 oktober
Vakanties en vrije dagen:  
   
Herfstvakantie Maandag 23 oktober t/m vrijdag 27 oktober 2017
Kerstvakantie Maandag 25 december 2017 t/m vrijdag 5 januari 2018
Margedag Woensdag 14 februari 2018
Voorjaarsvakantie Maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart 2018
Goede Vrijdag Vrijdag 30 maart 2018
2e Paasdag Maandag 2 april 2018
Margedag      Woensdag 11 april 2018
Koningsdag Vrijdag 27 april 2018 (valt in de meivakantie)
Meivakantie Vrijdag 27 april t/m vrijdag 11 mei 2018
Bevrijdingsdag Vrijdag 5 mei 2018 (valt in de meivakantie)
Hemelvaartsdag Donderdag 10 mei 2018 (valt in de meivakantie)
2Pinksterdag Maandag 21 mei 2018
Margedag Woensdag 27 juni 2018
Zomervakantie Maandag 23 juli t/m vrijdag 31 augustus 2018
   
Andere belangrijke data:  
Schoolkamp groepen 7 en 8 Woensdag 27 t/m vrijdag 29 september 2017
Kinderboekenweek Woensdag 4 t/m zondag 15 oktober 2017
Sinterklaasviering Dinsdag 5 december 2017
Kerstviering Donderdag 21 december 2017
Paasviering Donderdag 29 maart 2018
Koningsspelen/Sportdag Vrijdag 20 april 2018
Juffen- en meesterdag Datum volgt in 't Schakeltje 
Schoolreizen groepen 1 t/m 6 Dinsdag 26 juni 2018
Afscheidsmusical groep 8 Woensdag 18 juli 2018
Afsluiting met ouders en team Donderdag 19 juli 2018
Margemiddag Vrijdag 20 juli 2018 voor groep 5 t/m 8
Over andere data en/of wijzigingen wordt u via ‘t Schakeltje geïnformeerd.
Op de margedagen zijn alle leerlingen vrij van school.