Gymnastiekrooster
De leerlingen krijgen weer 2 x per week bewegingsonderwijs.
De lessen bewegingsonderwijs op maandag worden voor de groepen 3 t/m 8 gegeven door de vakleerkracht Frank Veenwijk. 


NB De kleutergroepen krijgen dagelijks bewegingsonderwijs aangeboden in het speellokaal of op het plein.GYMNASTIEKROOSTER 2017-2018
 
    GROEP     DAG     TIJD        LEERKRACHT
    3/4        Maandag  12.30 uur - 13.10 uur     meester Frank
   Vrijdag  10.30 uur - 11.15 uur
    juf Janet 
    5/6    Maandag  13.10 uur - 13.50 uur     meester Frank
   Vrijdag  13.45 uur - 14.30 uur     juf Renie
    7/8    Maandag  13.50 uur -14.30 uur     meester Frank
   Vrijdag  12.45 uur - 13.30 uur     juf Mariska