Informatie groep 3

Lezen

We zijn inmiddels begonnen met kern 6, in deze kern leren de kinderen de letters g,ui,au,f en ei. We hebben net de vakantie achter de rug en ook nog wat extra vrije dagen door de weersomstandigheden. We hopen dan ook dat de kinderen zijn blijven lezen. Leeskilometers maken is erg belangrijk. De kinderen kunnen nog steeds iedere dinsdag- en donderdagmiddag een boek lenen in de schoolbibliotheek. We gaan starten met het lezen van verhaaltjes, iedere dag oefenen ze hetzelfde verhaaltje en op vrijdag lezen ze de kinderen van groep 2 het verhaaltje voor.

Rekenen Deze week stond de rekentoets op het programma, we hebben de toets nu verschoven naar komende maandag 11 januari. Daarna gaan we aan de slag in deel B van de methode Wereld in Getallen. In het eerste blok gaan we o.a. oefenen met de getallenlijn tot en met 60, tellen met sprongen van 2 en optellen tot en met 10 en spitsen tot en met 10.

Thema Winter We werken de komende tijd over het thema winter. We kijken naar huisje boompje beestje en ook de creatieve activiteiten en woordenschat staan in het teken van de winter.

Computer Alle kinderen hebben een wachtwoord voor het programma www.rekentuin.nl en www.taalzee.nl. Ze kunnen hier ook thuis mee aan de slag.

Cito De komende tijd staat ook weer in het teken van de Cito toetsen.

Data:

Maandag 11 januari Afronding blok 4 rekenen

Donderdag 14 januari Cito rekenen deel 1

Vrijdag 15 januari Cito rekenen deel 2

Dinsdag 19 januari Afronding kern 6 veilig leren lezen

Donderdag 21 januari Cito spelling deel 1

Vrijdag 21 januari Cito spelling deel 2

 

Informatie groep 4

Lezen

Het blijft belangrijk om leeskilometers te maken. We werken met Estafette voor technisch lezen, kinderen die boven het gewenste niveau lezen doen hier niet aan mee. Zij werken op dat moment aan hun eigen programma.

Begrijpend lezen

We gebruiken hiervoor Nieuwsbegrip, het stappenplan is hierbij voor de kinderen erg belangrijk om de teksten teksten goed te begrijpen. Het stappenplan ziet er als volgt uit:

Rekenen

Ook de rekentoets van groep 4 verschuift naar komende maandag. Daarna gaan we starten met het B boek van WIG. Het optellen tot en met 100, digitaal klokkijken, hele en halve uren, geld teruggeven van 50 cent krijgen de komende periode veel aandacht De tafels, 0, 1,2,3,4,5 en 10 moeten de kinderen goed beheersen, op een rij en door elkaar. Op de computer kunnen de ook de tafels op een speelse manier oefenen op www.tafelsoefenen.nl.

Spelling

Het is belangrijk dat de kinderen de woordpakketten van spelling goed oefenen. Ze hebben allemaal een gebruikersnaam en wachtwoord, zodat ze ook thuis kunnen oefenen.

Data:

Maandag 11 januari Afronding blok 4 rekenen

Dinsdag 12 januari signaaldictee spelling

Donderdag 14 januari controledictee spelling.

Donderdag 14 januari Cito rekenen deel 1

Vrijdag 15 januari Cito rekenen deel 2

Donderdag 21 januari Cito spelling deel 1

Vrijdag 21 januari Cito spelling deel 2

Maandag 25 januari Cito begrijpend lezen deel 1

Dinsdag 26 januari Cito begrijpend lezen deel 2