Licenties voor Rekentuin en Taalzee.   
Drie jaar geleden zijn de licenties voor de computerprogramma’s Rekentuin en Taalzee aangeschaft. Het aanbod betreft automatiseringsoefeningen. Indien de kinderen goed kunnen automatiseren, kunnen deze ontwikkelde vaardigheden worden gebruikt bij de dagelijkse reken- en taallessen. Uit ervaring weten we dat het onderhouden van automatiseringsoefeningen erg belangrijk is. Vandaar dat we hier op school ook veel aandacht aan besteden, zowel met methodisch materiaal als de programma’s Rekentuin en Taalzee en Words&Birds (Engels voor de groepen 7 en 8).                                                                                                                                                           

Alle leerlingen hebben een eigen inlogcode.                                                                                           
Omdat Rekentuin en Taalzee webbased programma’s zijn, kunnen de kinderen er zowel op school als thuis mee werken. De programma’s genereren zelf leerstof op een hoger niveau voor het individuele kind bij een voldoende resultaat en als de opdrachten binnen een bepaalde tijd zijn afgerond. Een prachtige manier, met spelelementen, om leerstof op maat aan te kunnen bieden. Omdat het webbased programma’s zijn, worden activiteiten en vorderingen die thuis zijn behaald opgeslagen en op school kunnen de leerlingen hiermee verder en andersom.
De leerkrachten kunnen de behaalde resultaten eenvoudig volgen en de gedetailleerde informatie over de sterke en zwakke punten van hun leerlingen in vergelijking met en ten opzichte van leeftijdsgenoten. Met deze verkregen informatie kan ook de instructie voor de individuele leerling, of op groepsniveau worden aangepast. Wanneer u op de website (www.rekentuin.nl / www.taalzee.nl) inlogt, kunt u een filmpje bekijken waarop ook te zien is hoe het programma werkt. Er hoeft niets gedownload of geïnstalleerd te worden en het is ook prima te spelen op mobiele devices (tablet, ipad, etc.). 
 
Gebruikersnaam en inlogcodes                                                                                                                     
De gebruikersnaam en de inlogcodes zijn bij de groepsleerkrachten van uw kind(eren) bekend. Alle leerlingen, vanaf groep 2, hebben of krijgen  hun individuele gebruikersnaam en inlogcode mee naar huis.

Informatie van de uitgever over Rekentuin en Taalzee


Rekentuin is geschikt voor spelers van 5 t/m 18 jaar van alle niveaus. Adaptief: alle spelers oefenen binnen Rekentuin altijd automatisch op hun eigen niveau. Rekentuin gebruikt namelijk een wetenschappelijk bewezen adaptief systeem dat is ontwikkeld aan de Universiteit van Amsterdam, om spelers altijd opgaven op het juiste niveau aan te bieden. Zo ervaart iedere speler dezelfde mate van succes en uitdaging. 
 
Spelenderwijs
Plantjes groeien of verdorren, afhankelijk van de inzet. Rekentuin bevat ruim 20.000 gevarieerde opgaven verdeeld over 17 rekenspellen 
 
Educatief en wetenschappelijk
Rekentuin gebruikt een wetenschappelijk bewezen adaptief systeem dat is ontwikkeld aan de Universiteit van Amsterdam. Flitsen, dictee, zinsontleden, woordenschat, werkwoorden, spelling of lezen, alles komt aan bod binnen Taalzee.  Met Taalzee hebben de kinderen de mogelijkheid om hun taalvaardigheid spelenderwijs te trainen. De opgaven binnen Taalzee variëren van heel makkelijk tot heel moeilijk, waardoor zowel kleuters als de beste spelers uit het voortgezet onderwijs worden uitgedaagd. Voor de leerlingen van de groepen 7 en 8 hebben we Words &Birds aangeschaft, een automatiseringsprogramma gericht op het vakgebied Engels.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------