Corona

Hieronder een aantal afspraken die nog binnen de school en op het plein gelden vanaf het begin van het nieuwe schooljaar.

• We blijven de beslisboom zoals voor de vakantie hanteren  (Zie bijlage).
    De meeste recente versie krijgt u zodra deze beschikbaar is.
• Afwezigheid wordt via het schoolnummer 0595-423690 doorgegeven.
• Bij een positieve zelftest of GGD test dit telefonisch melden.
• Ouders komen nog steeds niet in de school. U brengt uw kind tot aan het schoolhek. De kinderen lopen zelf naar de betreffende ingang.
    Bij het ophalen wacht u op gepaste afstand van elkaar voor het hek. De leerkrachten van de onderbouw lopen met de kinderen mee.
• Binnen de school hoeven de kinderen geen 1,5 m afstand te houden. De leerkrachten proberen dit wel zo veel mogelijk te doen.
• Bij binnenkomst/ voor en na het eten wassen de kinderen hun handen.
• Traktaties mogen alleen voorverpakte traktaties zijn en de kinderen gaan niet langs de klassen.
• De pauzes blijven voor de onder- en bovenbouw gescheiden.
    
Voor iedereen blijft het een lastige situatie en alleen samen lukt het ons om Corona zo veel mogelijk buiten de school te houden.