Corona

Onderwerp: afbouwen van de Corona maatregelen

Na twee jaar beperkende berichten komen we eindelijk weer in de bevrijdende, opbeurende berichten. Vanaf 18 en 25 februari komen er landelijk in twee stappen flinke versoepelingen. Voor ons valt dit allemaal na de voorjaarsvakantie en we kunnen de wijzigingen in 1 keer doorvoeren.

Vanaf maandag 28 februari gelden de volgende wijzigingen:
• De gespreide pauzes en de cohortering voor kinderen vervallen. Kinderen uit verschillende groepen kunnen dus weer samenwerken (zoals bijvoorbeeld op de vrijdagmiddag)
• Ouders en externen zijn weer welkom in de school en op het schoolplein.
• Op de maandagen kunnen de kinderen van groep 1 en 2 opgehaald worden bij de gymzaal. De kleedkamer is open vanaf 14.25 uur.
• Voor de groepen 1 en 2 kunnen de ouders weer mee de klas in. We hebben gemerkt dat de inloop zonder veel ouders rustig verloopt, het afscheid gaat beter en dit geeft de mogelijkheid de aandacht van de leerkracht aan de kinderen te schenken en gelijk goed en rustig te kunnen starten aan het begin van de schooldag. We willen een pilot opzetten wat inhoudt dat we de ouders vragen om 1x per met uw kind in de groepen 1 en 2 mee te gaan in de klas. Dit mag een willekeurige dag zijn die niet vooraf kenbaar gemaakt hoeft te worden. Op deze dag kunt u met uw kind in de klas een activiteit doen (bv. Een puzzel maken, een boekje lezen). Deze inloop is vanaf 08.15 tot 08.25 uur. We spreken u niet aan als u eens twee keer in de week meegaat met uw kind, we hebben 1x per week als leidraad gekozen om te zorgen dat er niet heel veel ouders tegelijk in de klas zijn en zodat we op deze manier de inloop (drukte) een beetje kunnen spreiden. We denken en hopen dat door de bovenstaande afspraak het niet nodig is, maar willen een maximum van 5 ouders in de klas afspreken. U kunt natuurlijk ten alle tijden dingen even melden bij de leerkracht en als er een nieuwe leerling voor het eerst op school komt zorgen we ook dat we in overleg hierin afspraken maken die voor het kind en de ouders wenselijk zijn als het om het wennen en afscheid nemen gaat. In april evalueren we hoe de pilot is bevallen (bij ouders en leerkrachten) en bespreken we dit ook weer met de MR-leden.
• Het isolatie advies bij een Coronabesmetting gaat van 7 naar 5 dagen (als de leerling 24 uur klachtenvrij is).
• Het quarantaine advies gaat van 14 naar 10 dagen (met de mogelijkheid om te testen na dag 5).
• Het dringende advies voor het dragen van een mondkapje en de anderhalve meter komen te vervallen. Het is uiteraard wel toegestaan een mondkapje te dragen voor wie zich hier plezierig bij voelt.
• De zelftesten worden ook gratis beschikbaar voor kinderen van groep 1 t/m 5 (zie onder).

Hetzelfde blijft voorlopig:

Een kind mag naar school: zonder klachten passend bij Corona (1), zonder Coronabesmetting (2), met klachten na een negatieve testuitslag (3) (zie meest recente beslisboom van 31 januari 2022 https://www.boink.info/beslisboom).
• Wanneer een kind is getest bij de GGD, blijft het kind thuis tot de testuitslag bekend is.
• De beschikbaarheid van de zelftesten: deze zijn op school voor leerkrachten en kinderen van groep 6/7/8. De beschikbaarheid wordt uitgebreid naar kinderen van groep 1 t/m 5. Als er een zelftest nodig is, kan er een gevraagd worden op school. Testen is een thuisaangelegenheid en is aan ouders/verzorgers.
• Voor de groepen 1 t/m 8 blijft de entree zoals hij nu ook is. De groepen 1 t/m komen via de hoofdingang binnen en de groepen 5 t/m 8 komen via hun eigen klas binnen.

Tot slot

Op de website https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs staan alle maatregelen uitgebreider beschreven.

Hopende jullie zo voldoende geïnformeerd te hebben, wens ik jullie mede namens het team een gezellige week met de kinderen en zien we elkaar weer terug op dinsdag 1 maart (maandag is een margedag).

Hartelijke groet,
Team Usquert
Petra van der Molen