Corona

Draaiboek Covid-19 OBS Usquert September 2022

Inleiding
In het najaar van 2022 kunnen we weer te maken krijgen met een opleving van het coronavirus. Het kabinet wil bij een nieuwe coronagolf schoolsluitingen voorkomen. Daarnaast is het van belang meer voorspelbaarheid, maatwerk en rust in de besluitvorming aan te brengen. Er zullen daarom geen landelijke protocollen meer komen.

Context
Het ministerie van OCW heeft hiervoor het sectorplan corona ontwikkeld, waarin vier scenario's worden beschreven: donkergroen, groen, oranje en rood. Bij ieder scenario hoort een set van maatregelen, die oplopen afhankelijk van de ernst van de coronagolf. Het is aan de schoolbesturen en scholen om hiervoor een draaiboek te maken, wat op maat geschreven is op de specifieke schoolsituaties en aansluit bij de vier scenario's. Het kabinet zal op basis van de wekelijkse duiding van het RIVM aangeven welk scenario van toepassing is. Scholen dienen binnen een werkweek op- en af te schalen. Om snelle wisselingen te voorkomen, zijn de nieuwe maatregelen vervolgens minimaal twee weken geldig. Hieronder staan de vier scenario's van onze school verwoord. Bij iedere ophoging in scenario blijven de voorgaande basisregels en maatregelen bestaan en worden aangevuld met nieuwe maatregelen.

Kijk op ons (verplichte)  Draaiboek_Covid_19. We hopen van harte dat we dit schooljaar niet weer te maken krijgen met COVID-19 maatregelen, maar zijn in ieder geval voorbereid mocht dat wél het geval zijn.

Hartelijke groet,
Team Usquert
Anne Praktiek