Tot het einde van deze maand hebben wij als school een proefabonnement op
www.rekentuin.nl
www.taalzee.nl
Leerlingen kunnen op deze site zowel thuis als op school hun basisvaardigheden taal en rekenen oefenen. Het programma past het niveau van de opgaven aan aan het niveau van de leerling.
Er zijn voor alle leerlingen inloggegevens bekend bij de groepsleerkrachten.
Wanneer u naar de website toe gaat kunt u een filmpje bekijken waarop ook te zien is hoe het programma werkt. Er hoeft niets gedownload of ge´nstalleerd te worden en het is ook prima te spelen op mobiele devices (tablet, ipad, etc.).
Vorderingen die thuis gemaakt worden worden opgeslagen en op school kunnen de leerlingen hiermee verder en andersom.
Wanneer u tegen problemen aanloopt kunt u mij een email sturen: j.krans@lauwerseneems.nl
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2014-KBW-FeestKinderboekenweek 2014 - FEEST!
Vanaf woensdag 1 oktober is het Kinderboekenweek. Wij besteden hier uitgebreid aandacht aan op school. 's Ochtends volgen we het reguliere programma. 's Middags zijn er verschillende (creatieve) activiteiten die aansluiten op het thema van de KBW: FEEST!.
De afsluiting van de KBW vieren we met een boekenbal. Op donderdagmiddag 9 oktober krijgt elke groep dansles van dansschool Randoe. Vanaf 15.00uur wordt het bal geopend in de middenruimte. Ouders, opa's en oma's etc. zijn van harte welkom! Trek je mooiste danskleding aan!
Kinderboekenweek 2014